Historia, uppteckningar och annat från Stora Askerön

lasdasld kjasdkjaldjkasd

Stora Askerön Kvarnen

Stora Askerön

Kort historia om Stora Askerön som är belägen mellan Orust och Tjörn i Bohuslän.

Brobygge mellan Stora och Lilla Askerön

När man byggde broar och vägbankar mellan öarna och vad som kunde hända innan.

Broa och vägbankar byggs mellan öarna. Jacob Johansson och Harry Josefsson på Lilla Askerön berättar hur det kunde gå till före båttrafiken till Stenungsund och bron och vägbanken till Orust.

Alexandra, Galeas som seglade på Vänern i slutet på 1800-talet

Sjöfarten på Vänern

På Stora Askerön bodde flera vänerskeppare i mitten på 1800-talet. Läs en lång artikel om detta.

Svärdet i Kars myr Lilla Askerön

Vikinga graven vid Kars myr

Gravröset var beläget vid Kars myr på Lilla Askeröns västra sida. Graven upptäcktes då man undanröjde en större stenhög för att använda stenen till en gärdesgård. Det berättas att svärdet stack upp ur gruset när stenhögen tagits bort, men föll sönder vid uppdragandet därur.

Valla socken kyrkobok, TJörn

Valla sockens kyrkobok

Om den skadade Valla kyrkobok från 1691 - 1820

Knaben och Knaba

En sägen om de två lindarna på Sörgård och om "Knaben å Knaba"

På södra sidan av Lilla Askerön står det nära stranden två gamla lindar.

Sillfisket i slutet av 1800-talet

Karl Andersson (1878-1968) i Ängen på Stora Askerön berättar om sillfisket i slutet av 1800-talet.

Ro eka

Det gällde att kunna ro och segla

Det gällde att kunna ro och segla i alla väder och årstider. Till Stenungsund måste man kunna komma. Där fanns poststationen och affärer

Bohuseka

Om orden 'andöva' och 'lûrja'

Om orden 'andöva' och 'lûrja' och beskrivning på 'e stackega'

Lotsstation Stora Askerön

Lotsstationen på Stora Askerön

Ägarna till gårdarna på Stora Askerön var av myndigheterna pålagda att ansvara för lotsning av fartyg till Marstrand och Uddevalla. Yrket gick ofta i arv från far till son. På det berg där kvarnen nu står hade man ett litet enkelt hus där lotsutkiken fanns och där hölls bevakning alla dygnets ljusa timmar.

Bra tips för dig som skall läsa kyrkoböcker

Att läsa kyrkoböcker

Bra tips för dig som skall läsa kyrkoböcker. Många exempel med bilder.

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]