Arkeologer och andra fornvänner

Några arkeologer och fornvänner

Den lärde arkeologen Nils Niklasson står här utanför Åby Säteri i Bohuslän och berättar om gårdens historia. Han utbildade många arkeologer under sin tid som docent vid Göteborgs Högskola.

Landsantilvarie Sven Axel Halbäck, chef på Vänersborgs Museum, berättar för vaktmästaren där Kalle Andreasson om dösen i Haga på Orust. Den övriga personalen var också med men syns inte på bilden.

Sven Axel Hallbäck diskuterar med grävningsledaren i Lödöse Rune Ekre.

Landsantikvarie Gunnar Ullenius, Skara, demonstrerar den utgrävda grunden efter en kyrka i Västergötland (Lilla Bjurum) för Sven Axel Hallbäck och Anna Liss från Vänersborgs museum.

Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck inventerade under några år medeltida dopfuntar i Västergötland, Halland och Bohuslän och utgav sina forskningsresultat i flera arbeten. Här är han sysselsatt med att mäta den inre diametern på en cuppa som tjänstgör som vattenho på en kyrkogård.

Landsantikvarie Sven Axel Hallbäck målar hällristningarna på Ronarudden vid Sjön Råvarpen i Tisselskog i Dalsland.

Antikvarie Gustaf Adolf Hellman arbetade som fornminnesinventerare vid Riksantikvarieämbetet i hela sitt liv. Han sa att han hade inventerat i alla socknar i Sverige utom i Bohuslän. Han kunde kartera ett gravfält med fötterna genom att känna stenkretarna. Vid ett tillfälle hade han noterat en grav i en trädgård och markägaren sa till honom att han kunde inte se nån grav där och då svarade Gustaf Adolf: "Nä du kan nog inte se graven men känn efter med fötterna" .

Den norske arkeologen Erling Johansen från Sarpsborg.

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]