1

Elias Henrikssons hus ligger i Nordgård. (Nordgård kallas i dagligt tal för Uppegåhl och Sörgård för Näggåhl). Han var bror till Anna Kristina Henriksdotter i Ängen på Stora Askerön som var gift med vänerskepparen August Andersson. Elias hustru hette Hilma. Makarna är begravda på Lilla Askeröns kyrkogård och deras gravsten är försedd med deras fotografiska porträtt. Elias gård utnämndes till mönstergård av Hushållningssällskapet år???? Efter Elias död 1931 köptes gården av Roger Smith från Göteborg (eller rättare av hans far). Silverbeläggning trasig.

18/3 1917 kl. 5 em

tid 1/2 sek, bl 12-5. Extra Rapid, framk. 21/3 1917-Elias Henrikssons, huset, L. Askerön.

1

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]