14

Fr. v. Alma i Sörby, Charlott i Rö, Emma Berntsson.

1917-06-17

Emma Berntsson, 3 p.

14

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]