18a

Ca 1918-<br>Säckebäcksstugan som Ivar Abrahamsson nu äger, Stala sn. Mannen troligen Johan Larsson som ägt huset förut. Se 425.

18a

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]