199a

Kaffebord ute med tårta. Till v. sitter Petter Svensson i Negård och vid sidan om honom han hustru Anna Britta. Fint negativ som dock har ett emulsionshål.

199a

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]