2

Detta hus ligger strax intill Elias Henrikssons, strax intill vägen. Silverbeläggning, flerfärgsslöja, fingeravtryck.

28/3 1917 kl 5 em

tid 1 sek, bl - Extra rapid, framk. 21/3 1917- Johan Kristiansson, huset, L. Askerön

2

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]