202a

Utsikt mot Stora Askerön från Hjälmeberget/Järnberget. Man ser Ängen. En seglande båt i sundet.

202a

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]