241a

Framför ett hus sitter på stolar fr. v. en kvinna, en man, en kvinna. I bakgrunden en man som ser på fotograferandet.

241a

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]