Tre personer vid stranden

Tre personer vid stranden. I mitten Charlott Johansson fr. L. Askerön.

"Alfred Johansson och Osvald Olsson, Mollösund"

1917.08.19
73

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]