Två flickor utklädda i manskläder

Sörgård
Två flickor utklädda i manskläder.

"Ester Kristensson, Charlotta Johansson"

1917.06.17
022

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]