Ivar Petterssons bilder

Ivar Pettersson från Lilla Askerön, Bohuslän, och var född 1891 och dog 1921.
Han verkade som fotograf hemma på gården och i angränsande bygder. Han kan för sin tid betecknas som en avancerad amatörfotograf.
I mitten på 1970 talet hittades samlingen och Wille Ängermark tog hand bevarandet.
Till samlingen hör också ett fragmentarisk register. Det var tyvärr kortfattat när det gäller vilka personer som är fotograferade.

Wille har försökt själv, och med hjälp av askeröbor identifierat en hel del bilder.
Nu håller jag på att föra över gamla och nya anteckningar till den hemsida. Det är ett pågående arbete. [2022-02-13]

Läs mer här

Texterna kommer ifrån Ivar Petterssons anteckningar och från den forskning Wilhelm Ängermark gjorde på sjuttiotalet.
Det saknas en hel del information och en del texter är i dagsläget märkligt formulerade. Layouten är inte klar. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]