Bohuslän

a

Beskrivning av trankokeriet och sillsalteriet på Låka

Om trankokeriet på Låka på Tjörn Detta trankokeri och sillsalteri startade 1785 och lades ner 1807 då sillperioden upphörde

a

Lane ryr

Sitt nuvarande namn Lane-Ryr tillkom 1886 för att skilja socknen från grannsocknen Södra Ryr (Väne-Ryr) i Väne härad i Västergötland och de två Dalslandssocknarna med namnet Ryr i Valbo härad (Valbo-Ryr) och Sundals härad (Sundals-Ryr). Man lade alltså till häradsnamnet före sockennamnet.

a
Dopfunten i Norums kyrka

Norums sockens dopfunt och kyrkobok

Om dopfunten i Norums kyrka söder om Steunungsund

a
Peter Elfströms almanacksanteckningar från tidigt 1700-tal

Peter Elfströms almanacksanteckningar från tidigt 1700-tal

Denna almanacka, som är från 1726, har tillhört komminister Peter Elfström i Tanum i Bohuslän. Wilhelm har renskrivit anteckningarna.

Prenumerera på Bohuslän

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]