Ett bivråksträck att minnas

Här följer ett minne "ur min framfart". Det är några anteckningar om fågelsträcket över Falsterbo hösten 1955. Då passerade lika många bivråkar på 9 timmar som det för närvarande finns i hela Sverige.

På spaning efter rovfåglar.

Anteckningar i dagboken. Observatörer (lönlösa assistenter):
Roland Börjesson, Kungälv, Erik Andreasson, Roger Swedberg och Wilhelm Ängermark, Uddevalla. Officiell observatör var Rolf Andersson, Norrköping. Anteckningarna är sammanförda för varje art under 15 min. varvid varje flocks storlek framgår. Rovfåglarna är summerade.

** 29 september 1955** ** kl. 6.00 - 14.45, NW vind som under dagen vred sig till SW ** 6.00
bivråk 3
ejder 1
sparvhök 17+6+2
obest. finkar 10
tornfalk 1
ängspiplärka 6
sparvhök 4
stare 150
Summa rovfågel: bivråk 3 (3), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0), sparvhök 29 (29), tornfalk 1 (1).

6.15
sparvhök 1+3+3+5+6+3
stare 98+60+95+30
svanar obest 7
bivråk 1+1+1+8
änspiplärka 12+10+21
ringduva 55+17
bläsand 2
hämpling 14
Summa rovfågel: bivråk 11 (14), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0), sparvhök 21 (50), tornfalk 0 (1).

6.30
stare 65+80+500+300
sparvhök 1+3+4
ringduva 20+45+70
skogsduva 10+10
ängspiplärka 15+25
hämpling 12+15+25
bivråk 1+23+3+2
stare 110+40+75
grönsiska 15
bofink 10
Summa rovfågel: bivråk 29 (43), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0), sparvhök 8 (58), tornfalk 0 (1).

6.45
ringduva 26+28+14
skogsduva 2+2
sparvhök 2+2+1+3+4
kaja 11
hämpling 25+17+40
ängspiplärka 19+25
grönfink 15+25
stare 30+50
bivråk 4
duvor 120
finkar 12
Summa rovfågel: bivråk 4 (47), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0(0), sparvhök 12 (70), tornfalk 0 (1).

7.00
stare 270+30+75+85
finkar 25
sparvhök 2+12
hämpling 10+14
grönsiska 25
ängspiplärka 7
ringduva 100
skogsduva 15
bivråk 2
Summa rovfågel: bivråk 2 (49), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0), sparvhök 4 (74), tornfalk 0 (1).

7.15
nötskrika 26
bivråk 7+10+5+3
stare 15+45
sparvhök 1+4+2
ringduva 18+44
hämpling 5+15
ängspiplärka 10+5+10+10+18
ejder 25
änder, obest. 1
finkar 25
Summa rovfågel: bivråk 25 (74), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0), sparvhök 7 (81), tornfalk 0 (1).

7.30
häger 1
stare 119+30
ringduva 150+27+15
sparvhök 1+1
änspiplärka 25
hämpling 40
bivråk 24+8+1
ladusvala 1
stare 8
sädesärla 4
skogsduva 1
Summa rovfågel: bivråk 33 (107), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0),sparvhök 2 (83), tornfalk 0 (1).

7.45
korsnäbb 15
bivråk 2
sparvhök 1+4+1
ängspiplärka 10
sådesärla 1
bivråk 7 (återvände)
stor strandpipare 2
småsnäppa 1
kärrsnäppa 8
grönsiska 2
hämpling 15+30
stare 40
trädpiplärka 1
ladusvala 15
Summa rovfågel: bivråk 9 (116), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0), sparvhök 6 (89), tornfalk 0 (1).

8.00
ladusvala 13+6+9
ringduva 160+5
knölsvan 7
ängspiplärka 15
duvor sp 35
sädesärla 1
grönsiska 1
stor hackspett 1
finkar 80
stare 11+50
finkar 50
hämpling 25+10
sparvhök 1+3+2+1
Summa rovfågel: bivråk 0 (116), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0), sparvhök 7 (96), tornfalk 0 (1).

8.15
ängspiplärka 25+5+3
stare 25
ringduva 15+34+16
skogsduva 2
hämpling 12+75
ladusvala 11+1+5
lom sp. 7
storskarv 1
Summa rovfågel: bivråk 0 (116), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (0), sparvhök 0 (96), tornfalk 0 (1).

8.30
ringduva 27+8+52
stare 22+15+16+26+110+8
kustpipare 5
kustsnäppa 2
vråkar, obest. 23+9
skogsduva 3
häger 1
Summa rovfågel: bivråk 0 (116), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 32 (32 ), sparvhök 0 (96), tornfalk 0 (1).

8.45
hämpling 8+10+20+5
skogsduva 3
vråkar, obest. 12+15+37
ängspiplärka 10
finkar 35+40+175
sparvhök 1+1
grönfink 10
änder, obest. 7
ejder 135
ringduva 43+41
stare 30
Summa rovfågel: bivråk 0 (116), fjällvråk 0 (2), obest. vråk 64 (96), sparvhök 2 (98), tornfalk 0 (1).

9.00
vråkar, obest. 5+11+15
grönsiska 10+5
hämpling 15+25+20+15
sparvhök 1
bivråk 8+11+4+8
ladusvala 3
lom, obest. 1
stare 56+12
Summa rovfågel: bivråk 31 (147), fjällvråk 0 (2), obest. vråk 31 (127), sparvhök 1 (99), tornfalk 0 (1).

9.15
ringduva 5
stare 28+23
kricka 15
hämpling 20+6
grönsiska 7
sparvhök 1+1
ladusvala 3
trädlärka 1
Summa rovfågel: bivråk 0 (147), fjällvråk 0 (2), obest. vråk 0 (127), sparvhök 2 (101), tornfalk 0 (1).

9.30
sparvhök 2
ringduva 4
ladusvala 7+10+4
bivråk 221
fjällvråk 1
korsnäbb 8
Summa rovfågel: bivråk 221 (368), fjällvråk 1 (3), obest. vråk 0 (127), sparvhök 2 (103), tornfalk 0 (1).

9.45
vråkar, obest 43
sparvhök 2+1
hämpling 25+6
grönsiska 6
ringduva 7
stare 6+9
bivråk 46
fjällvråk 1
ejder
Summa rovfågel: bivråk 46 (414), fjällvråk 1 (2), obest. vråk 43 (170), sparvhök 3 (106), tornfalk 0 (1)

10.00
bivråk 24
ringduva 36+10+35
skogsduva 3
sparvhök 1
vråkar, obest. 90
Summa rovfågel: bivråk 24 (438), fjällvråk 0 (2), obest. vråk 90 (260), sparvhök 1 (107), tornfalk 0 (1),

10.15
bivråk 12
bläsand 4
sparvhök 1
bivråk 2
duvor 50+3
vråk, obest. 7
ladusvala 2
sparvhök 1+1+4
finkar 40+30
bivråk 5+15+2
ladusvala 6
duvor, obest. 20
Summa rovfågel: bivråk 36 (474), fjällvråk 0 (2), obest. vråk 7 (267), sparvhök 7 (114), tornfalk 0 (1).

10.30
finkar, obest. 100
ringduva 20+20
sparvhök 1
bivråk 78+5+10
lom, obest. 1
ejder 80
grönsiska 6
Summa rovfågel: bivråk 93 (567), fjällvråk 0 (2), obest. vråk 0 (267), sparvhök 1 (115), tornfalk 0 (1).

10.45
bivråk 16
sparvhök 1
ringduva 90
ängspiplärka 2
ejder 120
hämpling 8
stare 9
grönsiska 2
Summa rovfågel: bivråk 16 (583), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (267), sparvhök 1 (116), tornfalk 0 (1).

11.00
trädlärka 1
ängspiplärka 5
trädpiplärka
Summa rovfågel: bivråk 0 (583), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (267), sparvhök 0 (116), tornfalk 0 (1).

11.15
backsvala 1
ladusvala 5+1
sparvhök 1
duvor, obest 36
Summa rovfågel: bivråk 0 (583), fjällvråk 0 (0), obest. vråk 0 (267), sparvhök 1 (117), tornfalk 0 (1).

11.30
ladusvala 3
duvor 8
vråkar, obest. 311
Summa rovfågel: bivråk 0 (583), fjällvråk 0(0), obest. vråk 311 (578), sparvhök 0 (117), tornfalk 0 (1).

11.45
sparvhök 2
bivråk 100
fjällvråk 1
Summa rovfågel: bivråk 100 (683), fjällvråk 1 (1), obest. vråk 0 ( 578), sparvhök 2 (119), tornfalk 0 (1).

12.00
bivråk 67+200
Summa rovfågel: bivråk 267 (950), fjällvråk 0 (1), obest. vråk 0 (578), sparvhök 0 (119), tornfalk 0 (1).

12.15
duvor, obest. 18
vråk, obest. 200+100
Summa rovfågel: bivråk 0 (950), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 300 (878), sparvhök 0 (119), tornfalk 0 (1)

12.30
bivråk 50
vråkar, obest. 31+48
rinduva 2
skogsduva 5
Summa rovfågel: bivråk 50 (1000), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 79 (957), sparvhök 0 (119), tornfalk 0 (1)

12.45
ängspiplärka 2
skogsduva 4
ringduva 2
vråkar, obestämda 32+18
bivråk 5
sparvhök 1
ladusvala 5
skogsduva 18
vråkar, obest 32
bivråk 8
Summa rovfågel: bivråk 13 (1013), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 82 (1039), sparvhök 1 (120), tornfalk 0 (1).

13.00
korsnäbb 1
vråkar, obest 56
Summa rovfågel: bivråk 0 (1013), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 56 (1095), sparvhök 0 (120), tornfalk 0 (1).

13.15
ladusvala 3+8
sparvhök 1+2
falk, obest. 1
vråkar, obest. 92+8+3
bivråk 9
skogsduva 18
Summa rovfågel: bivråk 9 (1022), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 103 (1198), sparvhök 3 (123), tornfalk 0 (1), obest. falk 1

13.30
sparvhök 1
vråkar, obest. 200+100
Summa rovfågel: bivråk 0 (1022), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 300 (1498), sparvhök 1 (124), tornfalk 0 (1).

13.45
vråkar, obest. 93+14+10
ladusvala 2+2
bivråk 26
Summa rovfågel: bivråk 26 (1048), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 117 (1615), sparvhök 0 (124), tornfalk 0 (1).

14.00
kustpipare 1
vråkar, obest. 83+30
sparvhök 1
Summa rovfågel: bivråk 0 (1048), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 113 (1728), sparvhök 1 (125), tornfalk 0 (1).

14.15
vråkar, obest 52
änder, obest. 150
Summa rovfågel: bivråk. 0 (1048), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 52 (1780), sparvhök 0 (125), tornfalk 0 (1).

14.30
ladusvala 2+4
backsvala 1
Summa rovfågel: bivråk 0 (1048), fjällvråk 0 (3), obest. vråk 0 (1780), sparvhök 0 (125), tornfalk 0 (1).

14.45
ejder 50
Summa rovfågel: Fågelstationen officiella siffror inom parentes Bivråk 1048 ex. (2883)
Ormvråk 0 (5)
Fjällvråk 3 (4)
Obest. vråk 1780
Summa vråk: Antagligen var de obestämda vråkarna även bivråkar och i så fall sträckte på 9 timmar 2828 bivråkar! (Se bivråk)
Sparvhök 125 (119)
Avslutat.
Se det var en sträckdag!!!!

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]