Norums sockens dopfunt och kyrkobok

Dofunt Norum

Dopfunten i Norums kyrka. En del av underdelen är bortslagen. Materialet är tälgsten. Överst finns en runtext: 'Suen karthe', d.v.s. 'Sven gjorde (funten)'. Bredd upptill 1,8 fot. Sven Axel Hallbäck daterade funten till mitten av 1100-talet. Bildframställningen under runraden har tolkats som en illustration till en berättelse ur Eddan: 'Gunnar i ormgropen spelande harpa med tårna'.
Enligt J. Ödman låg dopfunten ute på kyrkogården 1745. Enl. SHM:s kataloguppgift fanns funten 1847 jämte en del annat "skräp" på kyrkogården. Den såldes då till adjunkten A. E. Holmberg, som i sin ordning avyttrade densamma till ett engelskt konsortium för 100 Rd Bco, som hade för avsikt att skänka funten till Brittish Museum. Riksantikvarien protesterade till försäljningen och konsortiet skänkte då funten till Svenska Antikvitets Akademien.
Funten förvaras nu på Statens Historiska Museum. I Norums kyrkobok C:1 är funten omnänd vid dop sju gånger. Första gången 1697 och sista gången 1734 den 10 nov. då "döptes Anders Jonssons Barn i Strannorum Namn Jon. Jörgens hustru i Frostorp frambar Barnet till Fonten". Teckning av G. Brusewitz i Bidragen 1874.

NORUM

I kyrkan finns nu en kopia av dopfunten. Foto: W. Ängermark.

 

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]