Lilla Askerön

Några texter om och från Lilla Askerön

a
Brobygge mellan Stora och Lilla Askerön

När man byggde broar och vägbankar mellan öarna och vad som kunde hända innan.

Broa och vägbankar byggs mellan öarna. Jacob Johansson och Harry Josefsson på Lilla Askerön berättar hur det kunde gå till före båttrafiken till Stenungsund och bron och vägbanken till Orust.

a
Knaben och Knaba

En sägen om de två lindarna på Sörgård och om "Knaben å Knaba"

På södra sidan av Lilla Askerön står det nära stranden två gamla lindar.

a
Harry i Kroken Lilla Askerön

Lyktgubben på Hästudden

Harry Josefsson, Kroken, Lilla Askerön (f. 1898) berättar om "Löktegåbben på Häst" och om runstenen i Räfsal.

a

Om "mamsell Molin" på Knarrudden

På Knarrudden fanns redan på 1880-talet ett sillsalteri och ett trankok. I en beskrivning från 1787 uppges anläggningen på Knarrudden ha en längd av 22 alnar (13,2 m) och bredd av 12 alnar (7,2 m) och "insaltar 450 tunnor. Det är byggt på fasta landet på Knarrudden".

a
Valla socken kyrkobok, TJörn

Valla sockens kyrkobok

Om den skadade Valla kyrkobok från 1691 - 1820

a
Svärdet i Kars myr Lilla Askerön

Vikinga graven vid Kars myr

Gravröset var beläget vid Kars myr på Lilla Askeröns västra sida. Graven upptäcktes då man undanröjde en större stenhög för att använda stenen till en gärdesgård. Det berättas att svärdet stack upp ur gruset när stenhögen tagits bort, men föll sönder vid uppdragandet därur.

Prenumerera på Lilla Askerön

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]