Östergård

OOST11
Det gamla huset i Östergård. Det är troligen byggt i början av 1800-talet. Foto: W. Ängermark.
 

"Berns"

Gården ligger nere i dalgången som leder till Garpedalen. Huset var gammalt och rött av en älde typ som byggdes i början av 1800-talet. Det tyder rödfärgningen på och takstolarnas höjd. Ladugården var grå och hade en vindflöjel av plåt med ett årtal och satt på ena gavelkrönet . Strax intill ladugården fanns den stora "krakemärren" eller "bönekyrkan". Jag minns hur man hängde upp bönerna på den för att torka. Det var flera personer som arbetade med detta och man gick upp till åsen på stegar och hängde bönerna. Man kunde gå in i krakmärren - det var stort och rymligt inne i den. Alla bönder med "bönejord" hade krakemärr.

När man kom in i köket så tyckte man att det var väldigt stort. Det utgjordes av en fjärdedel av huset. Det fanns ett fönster med ett slagbord framför och några stolar. Det var mörkt där inne. I mitten av köket fanns den väldiga spisen, som var uppbyggd av gråsten med kokhäll och ovan den en särskild ugn för tunnbrödsbak. När man hade slutat skolan var man ofta i gårdarna och arbetade när det var skördetider och i potatistiden. Man jag kan aldrig minnas att jag varit hos Ernst och arbetat. Jag var endast där och sålde tidningar.

OST33

Ladugården hos "Berns" var av en äldre sort där stall och fähus fanns under logen.
Detta är logbron. Foto: W. Ängermark.

1846 revs den gamla ladugården. Därefter byggde man en ny och senare förlängdes den, men nu är också denna ladugård borta. I den gamla ladugården var det både stall och fähus under logen.

När man skiftade Östergård år 1864 så låg de tre gårdarna, som bildade Östergård, i en rad i backen i den nuvarande trädgården (bakom huset). Först låg "Berns" hus, som fortfarande ligger kvar, sedan "Sammel Nilsas" hus och överst "Anderjas Svensas" hus. "Berns" var tydligen bäst och ganska nybyggt och det fick ligga kvar vid skiftet, men de andra fick flytta sina hus till sina nya marklotter. "Sammel Nilsa" flyttade på andra sidan av berget "Ramsås" till den gård där Nils Berntsson nu äger och bebor (Håkan Berntsson 2021). Det gamla huset finns inte kvar, det var Nils' far Hilmer Berntsson byggde ett nytt. "Andreas Svensa" flyttade ännu längre bort och byggde där Janne Johansson bodde. Det sägs att Sammel och Andreas kastade lott om var de skulle bo.

Karl Johannesson, som var snickare och gift med en sondotter till Elias Berntsson, berättar att han klädde om "Berns" hus innan han for till Amerika 1924. Senare när han lade nya golv i huset så hittade han eldslagningsflinta och gröna glasbitar under golvet. Vid samma tillfälle hittade han en mängd gamla norrländska tidningar under tapeterna.

Det fanns en dräng på gården under början av 1900-talet som måste ha varit en ovanlig person. Han hette Karl Larsson och var född 1846 i Långelanda. Man berättar ofta om honom.

Karl Andersson i Ängen berättar:
"Kalle Gren, de va han som skötte gåhl'n. Han va hos Fredrikes inna han kom te Bährns. Han va en snäll gåbbe. De kalla'n för "Kalle Gren" för han va frå Grenegåhl'n på Orust. Han hade en bror i Finkenborg (i Norum). Anderjas hette han å han hade en sön som de kalla "Edvin på Finkenborg".

I Östergård på Stora Askerön har en och samma släkt varit bosatt sedan 1600-talet. Den förste ägare till denna gård på 2/3 mtl och som har ättlingar till vår tid hette Björn Torgersson. Han var född 1654 och död 1736. Han hustrus namn är okänt men tre söner är kända. Relf Björnsson gift med Elin Toresdotter från Munkeröd. Anders Björnsson. Om honom och hans ättligar se "Andreas Svensas". Den tredje sonen hette Per Björnsson och var född 1677 och gift med Ambor Marcusdotter född 1675. (Om hennes förfäder, som härstammade från Högenorum, se under Anderjas Swensas). De hade en son som hette Björn Persson f. 1713. Hans hustru hette Marit Olofsdotter f. 1717.

De hade bl.a dottern Annika Björnsdotter och från henne kan man upprätta följande släkttavla (som leder både till Berns och till Sammel Nilsas):

OST2

Farstukvisten. Foto: W. Ängermark.

Släkten

Familj 1.
Annika Björnsdotter 1751-1802
Gift 1772 med Simon Hindriksson 1740-1805. Han var från Mölneby i Långelanda socken på Orust.
Barn:
Bernt Simonsson f 1773. Hans hustru hette Johanna Eriksdotter 1776-1819. Se familj 2.
Inger Maja Simonsdotter f 1780. Hon var gift med kronolotsen Nils Hansson 1781. De hade en son som hette Samuel Nilsson 1811-1904, som kallades "Sammel Nilsa". Se denna gård.

Familj 2.
Bernt och Johanna hade sonen Elias Berntsson 1805-1861. Han var mästerlots och var gift med Maja Greta Berntsdotter "Maja i Östergåhl", som hon kallades. Hon var född 1815 i Berg i Ödsmål. Maja Greta hyrde ut rum till sommargäster och drev en enklare form av pensionatrörelse. Det var mest folk från Marstrand som hyrde. Johanneses Karl:
"Stockhohlmare kom te Marstrand å hyrde så fick marstrandsbora in pengar så fhlûtte de heller hid nôa stöcken å bodde här mä sûmmrane".
Elias och Maja Greta hade följande barn:
Johanna Gustava Eliasdotter, född 1836. Hon var gift med Aron Andreasson i Mellangård och mor till "Arons-Bernat "och "Arons Meli".
Bernt Eliasson född 1839. Han var senare "Secund Lots". Det är efter honom som gården kallas "Berns". Se familj 3.
Alfred Eliasson född 1842. Bodde sedan på Heden.
Gustaf Eliasson, lotsdräng född 1845. Han bodde i Stenung och hade en gård där. Son: Ernst som också bodde i Stenung.
Charlotta Eliasdotter född 1849. Hon blev gift med bagare Thorén på Stenungsund. De hade bl. a. sonen Elam. Det var han som sköt på skolan.
Edvard Eliasson, född 1853.

Familj 3.
Bernt Eliasson f 1839 och hans hustru hette Augusta Charlotta Olofsdotter f 1859.
De hade fyra barn:
Maria Berntsson f 1892, som var gift med Karl Johannesson,
Ernst Ossian Berntsson f 1894, det var han som brukade gården i min barndom.
Hildur Berntsdotter 1898-1973. Ogift syster som bodde på gården.
Anna Berntsdotter f. 1896, tjänade i många år hos sin kusin Ernst i Stenung.

0077

Östergård. På Samuel Nilssons utflyttade tomt byggdes i början av 1900-talet detta hus. Här bodde Hilmer Berntsson och Gunnhild och senare deras son Nils och hans hustru Marianne. (Numera Håkan Berntsson 2021)

S.Askers-1

Sven Askers hus i Östergård. Detta hus övertogs av sonen Henry Asker. Foto från 1950-talet

IVAR-244A

Stora Askerön. Vägen till Danestaden. Fr. v. Elisabet Berndtssons hus. Mattjases hus. Foto Ivar Petterson 1918.

 

 

 

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]