Sjötullen på Kalven

Sjötullen på Kalven, Stora Askerön

Stora Sjötullen låg ursprungligen i Uddevalla, men stadens läge inne i en lång fjord med besvärlig insegling var knappast fördelaktigt. Fartygen kunde försinkas innomskärs i veckotal genom olämpliga vindar. Tullbestämmelserna medförde dessutom mycket trassel. Förtullningen skedde till en början utanför Marstrand vid Dyrön men flyttades så småningom till Stora Askerön. Man kunde inte vänta till Uddevalla, ty då skulle åtskilligt av godset ha försvunnit i skärgården. Den kortare segelleden genom Strömmarna norr om Orust kände man nog till och använde den också ibland, men den var förbjuden.
Tullfrågan hade diskuteras mångfaldiga gånger alltsedan Uddevalla 1685 fick rättighet att driva utrikes sjöfart. Tullarrendesocieteten var konservativ i sin uppfattning och satte sig emot varje medgivande i fråga om den norra leden. Den vore både besvärlig och trång "men beqwemlig för lurendrejeriers utöfwande". Däremot kunde Stora Askerön godkännas, förutsatt att stadens köpmän ville bestrida statsverkets merkostnad för en flyttning. Det gamla tullhuset på Dyrön hade brunnit ned, och mer än 1.840 daler hade Societeten icke disponibla. Detta blev godkänt i rådet 1770.

Först den 14 juli 1824 tillät Kungl. Maj:t i nåder "att norra segelleden till Uddevalla må av sjöfartens begagnas. (S.Christansson 1953).

Det är alltså efter år 1770 som Stora Sjötullen i Uddevalla flyttades till Kalven på Stora Askerön och den upphörde 1824. Den 20 maj 1814 fick kontrollör Reimund Gyllich fastebrev på 1/16 Stora Askerön Mellangård, som han sedan sålde till Rutger Mattsson när han flyttade till Uddevalla. 1774 fanns det tull på Askerön.

Ännu 1828 stod tullhuset kvar på Kalven, vilket framgår av följande annons i Uddewalla Weckoblad den 24 april 1828:

Den 22 Nästkommande Maj blifwer Auktion för andra gången, på Börsen, kl 10 f.m. å Tullhuset på Stora Askerön, bestående af en våning, byggt af sten,
innehållande 5 rum och 2:e kök, samt är 14 och en half aln i längd [8.70 m] och 17 och 1/4dels aln i bredd [10.35 m]. Auktionswillkoren tillkännagifwas wid tillträdet. Uddevalla den 16 april 1828.

Anställda vid stora sjötullen på Kalven.

Controllören Fadder Lindqvist, född 1723,
hustru Hedvig Eleonora Lindqvist, född 1719,
En dotter till dessa Helena Margareta Lindqvist (f 1754 i Göteborg, d 9/9 1795 i lungsot), blev gift med kyrkoherde Johan Molin i Dalstorp i Västergötland. De hade en dotter Johanna f 1787 som efter moderns död blev fosterdotter hos sin moster och hennes man på Knarrudden, se nedan.

En dotter Britta Maria Lindqvist blev gift 19/1 1785 med salteriägaren och kofferdikaptenen Jean Pålsson Wikström på Knarrudden (han var son till kofferdikapten Påvel Essbjörnsson och Christina Hammar i Nordgård på Lilla Askerön). De var barnlösa och tog hand systerdottern Johanna. Hon bodde kvar på Knarrudden i fosterföräldrarnas hus till sin död 1877. Hon kallades "Mamsell Molin". Huset på Knarrudden köpte August Andersson och Anna Kristina i Ängen på Stora Askerön omkring 1880. De rev det och rodde det till Ängen där virket användes till det hus som fortfarande finns där (1994). Det finns ännu en dörr kvar som kan dateras till början av 1700-talet.

Om Johan Molin kan berättas att han var född 1746 i Göteborg och son till löjtnanten vid amiralitetet Lars Molin och hans hustru Anna Catarina Bruhn. Molin arbetade först på ett handelskontor i Göteborg och var dessutom medutgivare i den göteborgska tidningen Göteborgs Allehanda. En artikel i denna år 1774 ställde honom inför Domkapitlet. Han hade dessutom lånebibliotek. Studerade vid Uppsala Universitet 1765, i Lund 1768 och prästvigd 1768. Han var lärare i levande språk på Göteborgs Gymnasium 1774. Komminister i Rommele 1776, kyrkoherde i Dalstorp 1784, prost 1790. Av hans barn kan nämnas att dottern Hedvig Christina Molin f 1775 var gift med kapellpredikanten på Klädesholmen Lars Islander som var född i Ving 1777 och död på Klädesholmen 1819.

Fadder Lindqvists efterträdare på Kalven blev jaktlöjtnanten Reimund Gyllich, född 1763 23/4 i Laholm, köpte 1814 1/16 Mellangård men flyttade 1832 till Uddevalla. Tullstationen hade då upphört.

Hans hustru hette Carolina Fr. Lindqvist född 1775 2/10, död i barnsnöd 10/2 1816, 39 år, (hon uppges vara dotter till Anders Christiansson Lindqvist f 1744 25/2 d 11/11 1821 77 år och hans hustru Magdalena Lindqvist f 1752 d 1809 57 år). Gift 1799 26/11.
Gift andra gången 24/9 1816 med demoiselle Cajsa Stina Robsham, Kalven, död 16/12 1830 i diarre. De bodde då i Mellangård

Barn:
son Mathias Gyllich f 1788 anges som sjöman 1808. [Han var troligen bror till Reimund Gyllich].
dotter Maria Christina Gyllich f 1802 22/1, död 23/2 1802
dotter Petronella Gyllich f 1803 21/9 d 24/4 1817
dotter Anna Lovisa Gyllich f 1805, d 21/2 1806
son Georg Fredrik Gyllich f 1806 12/6, död 1831 (drunknad)
son Hans Petter Gyllich f 8/4 1808, d 2/7 1808
dotter Anna Lovisa Gyllich f 15/6 1809 d 4/9 1809
Carl Johan Gyllich f 9/7 1811 d 6/8 1811
dotter Magdalena Gyllich f 1812 28/7
son Johan Adolph Gyllich f 1813 26/6, d 11/1 1817
dotter Fredrika Matilda Gyllich f 1814 26/12. Flyttade 1832 till Rommelanda.
död dotter 1/1 1816
År 1831 bodde på gården Rutger Mattson f 1800 18/3 i
Valla och hans syster Annika f 1811.

Besökare Anders Lund, död 24/9 1781, 57 år gammal.

Besökare Anders Skarin d 2/7 1800
hustru Malin Hansdotter
son Hans 1777 7/1, född på St. Askerön.
dotter Anna Britta 1780 24/9, född på St. Askerön
1786 12/1 gifte Anders Skarin om sig med Börta Persdotter

Besökare Hans Skarin
hustru Maja Eriksdotter
son Johannes Andreas f 23/2 1800
son Anders f 2/5 1802

Besökare Johan Brink
hustru Elsa Boman
son Anders Samuel Brink f 1774 20/11, född på St. Askerön.

Besökaren Brink död 16/12 1800

Besökare Anders Samuel Brink f 1774 20/11
hustru Christina Jonsdotter f 1778 27/11
son Johannes f 1800 7/9 d 24/2 1815
dotter Christina f 25/10 1803
son Elias f 1805 10/2
dotter Anna Catarina f 1810 19/12
dotter Johanna Maria 1813 29/1
dotter Carolina f 4/10 1816
son Johannes f 14/11 1821

Besökare Jöns Pettersson

Avskedade besökaren Jöns Petterson död 7/3 1801, 69 år

Besökare Johannes Pettersson kom från Uddevalla 1799
hustru Martha Andersdotter
son Peter
son Laurentius
dotter Gunilla Maria

Waktmästare Anders Lidström f 1774 20/11 änkling 1814
hustru Ingeborg 52
son Fredrik 2
Gift andra gången med Inger Berndtsdotter från Kalven
1812 heter hustrun Christina Jonsdotter f 1778
son Johannes f 1800 7/9
son Elias f 1805 10/2
dotter Anna Catarina f 1810 19/12

Olof Lidström 27, kom från Uddevalla 1799
hustru Britta Olofsdotter 27
dotter Anna Britta 2, död den 7 juni 1807

Waktmästare Bengt Bergström f 1768 10/10
hustru Ingeborg Lundberg f 1758 5/1

Wilhelm Ängermark

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]