Stora Askerön

Kvarnen Stora Askerön
Kvarnen på Stora Askerön

I Askeröfjorden mellan Orust och Tjörn i Bohuslän ligger två öar Stora och Lilla Askerön. Lilla Askerön hör till Valla socken på Tjörn och Stora Askerön hör till Norums socken. Stora Askerön ligger närmast Stala socken på Orust.

Stora Askerön är omnämnd redan 1388 i den norske biskopen Eysteins jordebok över kyrkans egendomar i Norge. 1388 ägde Ödsmåls kyrka en jordlott på Askerön och här omnämns också den förste kände Askeröbon som hette Roe.

a
1917-09-24

103

a
1917-09-24

105

a
1917-09-24

106

a
Alexandra, Galeas som seglade på Vänern i slutet på 1800-talet

Sjöfarten på Vänern

På Stora Askerön bodde flera vänerskeppare i mitten på 1800-talet. Läs en lång artikel om detta.

a
Stora Askerön Kvarnen

Stora Askerön

Kort historia om Stora Askerön som är belägen mellan Orust och Tjörn i Bohuslän.

a
Ro eka

Det gällde att kunna ro och segla

Det gällde att kunna ro och segla i alla väder och årstider. Till Stenungsund måste man kunna komma. Där fanns poststationen och affärer

a
Lotsstation Stora Askerön

Lotsstationen på Stora Askerön

Ägarna till gårdarna på Stora Askerön var av myndigheterna pålagda att ansvara för lotsning av fartyg till Marstrand och Uddevalla. Yrket gick ofta i arv från far till son. På det berg där kvarnen nu står hade man ett litet enkelt hus där lotsutkiken fanns och där hölls bevakning alla dygnets ljusa timmar.

a
Mellangård, Stora Askerön

Mellangård

"Mattssons" brukade man kalla denna gård i Askerön Mellangård. Den upptas som 1/16 mantal och ägdes på i början av 1800-talet av tullkontrollören Rejmund Gyllick och han sålde den 1835 till skepparen Rutger Mattsson född 1800 i Saxängen på Mjörn och död 1875. Han seglade på Vänern.

a
Askeröbor 1918

Om de första sommargästerna på Stora Askerön

Askeröbor och sommarboende på utflykt i ett berg på södra delen av Stora Askerön ca 1918

a
Bohuseka

Om orden 'andöva' och 'lûrja'

Om orden 'andöva' och 'lûrja' och beskrivning på 'e stackega'

a
Östergård, Stora Askerön

Östergård

Gården ligger nere i dalgången som leder till Garpedalen. Huset var gammalt och rött av en älde typ som byggdes i början av 1800-talet. "Berns".

a

Sillfisket i slutet av 1800-talet

Karl Andersson (1878-1968) i Ängen på Stora Askerön berättar om sillfisket i slutet av 1800-talet.

a

Sjötullen på Kalven

1770 (ca.) flyttades Stora Sjötullen från Uddevalla till Kalven på Stora Askerön och den upphörde 1824. Ännu 1828 stod tullhuset kvar på Kalven, vilket framgår av följande annons i Uddewalla Weckoblad den 24 april 1828: Den 22 Nästkommande Maj blifwer Auktion för andra gången, på Börsen, kl 10 f.m. å Tullhuset på Stora Askerön, bestående af en våning, byggt af sten, innehållande 5 rum och 2:e kök...

a

Släkten Asker

Sven Asker föddes 1864 på Havden, Norum, död på Stora Askerön 21/7 1946. Bosatt i Östergård, Stora Askerön, Norum. De bodde först på Knarrudden, Lilla Askerön, Valla sn, där Sven var båtsman men flyttade sedan till Östergård på Stora Askerön, Norums sn. Han fick namnet Asker när han var båtsman i Karlskrona.

a
Västergård, Stora Askerön

Västergård

Historien om Västergård, Ängen och Hagen. Det började 1834 då Anders Andersson köpte gården.

Prenumerera på Stora Askerön

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]