Det gällde att kunna ro och segla

Det gällde att kunna ro och segla i alla väder och årstider. Till Stenungsund måste man kunna komma. Där fanns poststationen och affärer och 1907 kom järnvägen dit. Ångbåtarna som gick mellan Göteborg och Uddevalla hade lagt till där ännu tidigare.

Karl Andersson i Ängen berättar:

De va på de viset att de rodde mjölk te Stenungsön å te ångbådane å så skulle de hämta posten. Tidningera va bare en gang i vecka elle två. Å nöa brev va de inte många som feck, de va inte så viktit, men de va ju så att de skulle hämta. De va Arons-Johanna, ho rodde. De va en polis som hade en gåhl därude, Lehnberg, han ställde om så han fick e postväska som en rikti brevbärare. De körde posten mä dilligensen, de så ja, ifrå Kungälv. De va e vanli kärra. De va en bonne ifrå Starrkär, minns ja, som körde posten te Stenungsun å så bytte de väl om, de va flere stöcken som körde. Å då han kom köranes där te Stenungsun, så bhlåste han i sitt horn inna han körde upp te posten. Poststation på Stenungsun lå uppikring banken. Tätt ve Holmbergs. Ja har vart mä Johanna å hämtat posten manga ganger.

Så då Johanna slutta å ro så rodde Bernhart, så fick han betalt för't. Efter Bernart va de Sammels-Johan, så bûrja Johan å bhli dåhli så han kunne inte så tog Kornelius ve å sen ble de Sven Askers pojkar Albert, Elam å Edvin å Olle. De skaffa sej större bådar - motorbådar. Den förste båden de hade hette 'Alma' men den bytte de ud mod e jakt som hette 'Vesta' å så hade de en mindre som hette 'Viken'.

Vesta var byggd 1919 i Stenungsund och såldes 1961 och Viken registrerades för persontrafik 1929 och såldes 1949. Med dessa båtar trafikerade bröderna Asker mellan Stenungsund och de båda Askeröarna.

Det gällde alltid att ha bryggorna i gott skick. Här har förfallet börjat sedan bron blev färdig.
Ångbåtsbryggan i Sundet. Foto W. Ängermark.

Marstrandsbolagets ångbåt S:t Erik lägger här till vid ångbåtsbryggan på Lilla Askerön.
S:t Erik trafikerade traden Göteborg-Marstrand- Stenungsund-Nösund och ytterligare några platser.
En dag i veckan kom den till Lilla Askerön. Till Göteborg reste man bäst med ångbåten. Foto: Ivar Pettersson 1920.
Läs mer om
S:t Eriks historia

Först två som var yrkesmässigt på sjön.

Det gällde att ro. Här kommer Gustaf Larsson som mest bodde i sin båt
som han hade vid Svarte holme. Han ror inte här, han 'skûdar'.
På äldre dar byggde han sig ett hus i land. Foto W. Ängermark.

Harry Josefssons brygga och lûrja vid Kroken på Lilla Askerön. Foto W. Ängemark.

Här kommer sådana som hade ärende mellan öarna eller till fastlandet.

Så här gick det till att ta sig till Ängen under "före bro tiden".
Evald Ängermark blir hämtad på Lilla Askerön dit han kört med bil och blir hämtad av
sin systerson Anders Brandt. Foto W. Ängermark.

Hilda Olsson på Stora Askerön ror från Lillön till Storön. Foto: I. Pettersson

"Lillan Dalin och fröken Karlsson" har fotografen Ivar Pettersson skrivit
om denna bild från Askerösund 1918. De var lärarinnor på en barnkoloni.

Bryggorna

Fiskevik

[Bild kommer]

Askers brygga. Härifrån utgick båten till Stenungsund.

Bisklöva

Bisklöva. Här bodde båtbyggaren och spelmannen Axel Johansson.
Här är hans sjöbod och brygga. Foto I. Asker.

Sävelycke
[Bild kommer]

Ängen
[Bild kommer]

Buvik

Buvik. Här bodde skomakaren Alfred Eliasson. Han hade en
liten stenbrygga som ses t.v. Senare tillkom en större brygga.

Söndagsnöje

'

På utflykt med 'jiggen' med hemmahamn Ängen.
Den hade utombordsmotor av märket Evinrude (kallades alltid Även rodd).
I bakgrunden syns Askeröarna och Svarte Holme.

Bröderna Asker öppnade på 1920-talet reguljär trafik med motorbåtar mellan Stenungsund och Askeröarna

Turlista från 1941.

 

Vesta har just avgått från Fiskevik och är på väg till Stenungsund.
Foto Askerön Hembygdsförening.

 

Georg Berntsson i Kihl på Tjörn liftar med Vesta.
Det hände ibland att om någon Askeröbo hade rott till
Stenungsund och hans återresa sammanföll med Askers tur
från Stenungsund kunde man få "lift" på återfärden.
Det hette "på släb" eller "släba ätter". Georg skulle i detta
fall inte till Askerön men han "släba etter" och när han hade
kommit dit vägarna skildes så saka Vesta farten och trossen
slängdes i ekan och så fick årorna ut. Foto W. Ängermark 1948.

 

Den första fiskaffären som Albert Asker hade i Stenungsund. Nu sjöbod i Fiskevik. Foto I. Asker.

Sjofroken1-014

Olle förbereder resan till Stenungsund vid bryggan i Fiskevik med kostern "Sjöfröken".

Sjofroken2

Nu har resan börjat. Olle har revat seglet.

 

Edvin Asker delar ut posten vid byggan på Stora Askerön. Foto S-E. Kranse 1950.

"Postkontoret" vid ångbåtsbryggan på Lilla Askerön.
Foto S-E. Kranse 1950.

Om denna båttrafik finns en utförlig uppsats i: Stefan Westerberg, Askeröbåtarna. Billströmska Folkhögskolans tidskrift TYFT 2005

Några ant. om sommarboende familjer på Askeröarna

De första badgästerna på Stora Askerön

1870-talet

Lotskapten af Christiernin bodde hos Anders Andersson, Västergård.
Fru Nordström bodde hos Berndtsson i Östergård.
Lotslöjtnant Oucterlony bodde hos Samuel Nilsson, Östergård.

1900-talet

Folkskollärare Hakon Långströms familj var de första badgästerna i Ängen och var troligen den första på Stora Askerön. Den kom till Karl och Alma Andersson i Ängen 1916 och hade sommaren förut bott på Knarrudden på Lilla Askerön.

Kamrer Nils Olsson kom 1917, men byggde senare eget hus i Aleviken. Tomten avst. från Ängen.

Professor Johansson bodde hos "Polisens" i Östergård.

Fokskollärare Holmberg kom 1922 till Ängen.
Folkskollärare Engdal kom 1923 bodde hos Hilda Olsson i Västergård.
Folkskollärare Brodén bodde på Heden.

Folkskollärare Hjalmar Larsson var den förste som byggde [Trollevik].
Ernst Jungen bodde hos August Samuelsson på Knarrudden, Lilla Askerön
Hagnell bodde hos August Andersson, Lilla Askerön

Sven Asker flyttade från Knarrudden på Lilla Askerön 1914 och köpte en gård i Östergård på Stora Askerön. Här ses det nybyggda manhuset och brädklädseln är ännu inte riktigt färdig. I första våningen t.v. finns en skylt som anger att det finns "Rikstelefon" indragen d.v.s. samtalstelefon för allmänheten. Utanför står sommargästerna folkskolläraren Hakon Långström, hans hustru och deras två söner Tage och Bertil. Foto I. Pettersson 20 aug. 1917.

Familjen Långström och två okända damer framför Sven Askers hus den 20 aug. 1917. Stora Askerön. Foto: I. Pettersson.

Askeröbor och sommarboende på utflykt i ett berg på södra delen av Stora Askerön ca 1918.
Stående fr.v. Anna Andersson, Ängen, Okänd, Sittande Alma Andersson (f. 1887), Ängen, med dottern Karin (f. 1916) i knäet som drar sin bror Gunnar (f. 1912) i håret, Almas mor Olivia, Almas son Evald (f. 1914), okänd. Fyra somarboende i Ängen: Tage Långström (i sjömanskostym) hans mor Anna Långström , folkskollärare Hakon Långström och Bertil Långström. Längst ner till höger ligger en vit hatt - sådana vita tyghattar hade alla sommarboende folkskollärare i synnerhet när man spelade krocket.

.

En fin motorbåt ligger vid bryggan i Ängen. Sådana båtar ägdes ej av askeröborna.
T.v. i bakgrunden ligger Karl Anderssons vita gigg.

 

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]