Om de första sommargästerna på Stora Askerön

De första ? sommarboende familjer på Askeröarna

1870-talet

Lotskapten af Christiernin bodde hos Anders Andersson, Västergård.
Fru Nordström bodde hos Berndtsson i Östergård.
Lotslöjtnant Oucterlony bodde hos Samuel Nilsson, Östergård.

1900-talet

Folkskollärare Hakon Långströms familj var de första badgästerna i Ängen och var troligen den första på Stora Askerön på 1900-talet. Den kom till Karl och Alma Andersson i Ängen 1916 och hade sommaren förut bott på Knarrudden på Lilla Askerön.

Kamrer Nils Olsson kom 1917, men byggde senare eget hus i Aleviken. Tomten avst. från Ängen.

Professor Johansson bodde hos "Polisens" i Östergård.

Fokskollärare Holmberg kom 1922 till Ängen.
Folkskollärare Engdal kom 1923 bodde hos Hilda Olsson i Västergård.
Folkskollärare Brodén bodde på Heden.

Folkskollärare Hjalmar Larsson var den förste som byggde [Trollevik].
Ernst Jungen bodde hos August Samuelsson på Knarrudden, Lilla Askerön
Hagnell bodde hos August Andersson, Lilla Askerön

--------------------------------------------------------------------------------

iv-076

Sven Asker flyttade från Knarrudden på Lilla Askerön 1914 och köpte en gård i Östergård på Stora Askerön. Här ses det nybyggda manhuset och brädklädseln är ännu inte riktigt färdig. I första våningen t.v. finns en skylt som anger att det finns "Rikstelefon" indragen d.v.s. samtalstelefon för allmänheten. Utanför står sommargästerna folkskolläraren Hakon Långström, hans hustru och deras två söner Tage och Bertil. Foto I. Pettersson 20 aug. 1917.

IV-077x

Familjen Långström och två okända damer framför Sven Askers hus den 20 aug. 1917. Stora Askerön. Foto: I. Pettersson.

EA22z

Askeröbor och sommarboende på utflykt i ett berg på södra delen av Stora Askerön ca 1918.
Stående fr.v. Anna Andersson, Ängen, Okänd, Sittande Alma Andersson (f. 1887), Ängen, med dottern Karin (f. 1916) i knäet som drar sin bror Gunnar (f. 1912) i håret, Almas mor Olivia, Almas son Evald (f. 1914), okänd. Fyra somarboende i Ängen: Tage Långström (i sjömanskostym) hans mor Anna Långström , folkskollärare Hakon Långström och Bertil Långström. Längst ner till höger ligger en vit hatt - sådana vita tyghattar hade alla sommarboende folkskollärare i synnerhet när man spelade krocket.

baat

En fin motorbåt ligger vid bryggan i Ängen. Sådana båtar ägdes ej av askeröborna. T.v. i bakgrunden ligger Karl Anderssons vita gigg.

Fortsätter om det kommer fram mera bilder om "badgäster" på Stora Askerön.

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]