Valla sockens kyrkobok

BOK4BOK3VALLSIDA2

Foto: Sven Ängermark.

Valla kyrkobok C:1, 1691 -1730 Valla Kyrkobobok C:1 och ett uppslag av den skadade kyrkoboken.

Vid tiden för kyrkobokens förande var prästen Michael Christiansson Koch (1661-1733) kyrkoherde i Valla socken på Tjörn, dit han kom 1687 efter att ha varit hovpredikant hos Rutger von Ascheberg. Hans fader Christian Koch var handlande i Kungälv och hans moder hette Anna Andersdotter och uppges vara befryndad med ätten Månesköld. Släkten Koch kom från Livland. Koch var också riksdagsman 1723. Vid en eldsvåda 1730 förlorade han det mesta av sin egendom. Kanske det var i detta sammanhang som Valla kyrkobok, C:1, blev skadad. Det är förmodligen han som skrivit kyrkoboken.

Michael Koch och hans komminister Herman Niebuhr (1661-1730) i Rävsal var inblandade i den bekanta historien om plundringen av skeppet Jungfru Elisabet, som strandat vid Herrön varvid också besättningen skulle ha mördats. Koch och hans familj skulle ha befattat sig med vrakgodset vari bl.a. ingick en spatserkäpp innehållande dukater och en vagga av guld samt dyrbara textilier, men vid rättegången 1724 kunde han ej fällas.

Kochs hustru hette Ingeborg Holst (1670-1747) från Kungälv. De hade 11 söner och 5 döttrar. En son Michael Michaelsson Koch (1702-1738) efterträdde fadern som kyrkoherde i Valla. En ättling till Michael Koch var justitiekansler Samuel von Koch (1801-1881). Hans far Nils hade blivit adlad von Koch till Blomsholm.

Kyrkoböckerna Valla C:1 och Valla C:2 är avskrivna till databas och kan hämtas hos Föreningen Släktdata.

Dessa har vi levererat till föreningen.
Valla 1 döda 1691-1710
Valla 2 döda 1711-1730
Valla 3 döda 1730-1778
Valla 4 döda 1779-1820
Valla 5 födda 1691-1710
Valla 6 födda 1711-1730
Valla 7 födda 1730-1778
Valla 8 födda 1779-1802
Valla 9 födda 1802-1820
Valla10 vigda 1691-1710
Valla11 vigda 1711-1730
Valla12 vigda 1730-1779
Valla13 vigda 1779-1820

Kommentarer.

På sidan 32 spalt 2 läses följande år 1697 i begravningsboken:

d. 4 Maij dhödhe Boddäll i Rödh på Miörn, Barnfödd på Orost i Morlan Socken i dhen gård Dalle, föräld. Rasmus Olsson och Jöa Björnsdoter.

Den 4 maj 1697 dog Bodil i gården Röd på Mjörn. Hon var född på Orust i Morlanda socken på gården Dahle, föräldrar Rasmus Olsson och Jöa Björnsdotter.

Detta utförliga sätt att skriva kyrkobok är betecknade för Valla C:1. Bodil var alltså född 1607 i Dahle och hennes föräldrar bör vara födda i slutet av 1500-talet. Kock i Valla hade för vana att i kyrkoboken ibland notera de dödas föräldrar och deras födelseort. Detta är ovanligt i Bohuslän. Annars hade vi inget vetat om deras födelseorter. Därför kan en släktforskare som arbetar i Valla ofta söka flera led bakåt .

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]