Wille Ängermarks hemsida

En samlareDenna hemsida handlar främst om Stora och Lilla Askerön i Bohuslän. Lokalhistoria, fotografier, intervjuer, släktforskning m.m.

Stora och Lilla Askerön ligger i Bohuslän mellan Orust, Tjörn och Inland och tillhör socknarna Norum och Valla.

Materialet har samlats in under lång tid av Wille Ängermark som var född på gården Ängen på Stora Askerön 1924. Han gick tyvärr bort i november 2016.

Jag Sven Ängermark försöker att driva detta projekt vidare. Eller i alla fall bevara allt arbete som har gjorts. Det finns mycket intressant att läsa på dessa sidor.

 

Läs gärna Peter Johanssons minnesord nedan. Peter var en vän och kollega på Vänersborgs museum.

Wilhelm Ängermark – Minnesord

av. Peter Johansson/Vänersborgs museum

Antikvarien Wilhelm Ängermark har, som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 92 år. Närmast sörjande är hustrun Henny, barn och barnbarn.

Wilhelm Ängermark föddes 1924 på Stora Askerön i Bohuslän som son till Karl Andersson och Alma Svensdotter på Ängen. Redan tidigt väcktes Ängermarks stora intresse för såväl natur- som kulturhistoria, intressen som skulle få avgörande betydelse för hans val av yrkesbana.

Efter ett antal år som anställd vid bland annat SJ kom Ängermark 1963 att tillträda tjänst som amanuens och senare antikvarie vid Vänersborgs museum. Detta var i en tid då museet leddes av den populäre folkbildaren, landsantikvarie Sven-Axel Hallbäck. Personalstyrkan vid museet bestod då av en knapp handfull personer och Ängermarks, för en museiman något ovanliga, kombination som såväl natur- och kulturvetare kom väl till pass. Hans konstnärliga ådra tog sig uttryck i en skicklighet som fotograf och under åren genomförde han ett stort antal dokumentationer av natur- och kulturmiljöer i Älvsborgs län.

Ängermark kom under sin långa anställning vid museet att ansvara för dess arkiv och bibliotek. Det handbibliotek som fanns på museet vid början av 1960-talet kom genom Ängermarks försorg att med åren utvecklas till ett länsmuseibibliotek av nationell klass med närmare 60 000 titlar. Ängermarks många resor till bokauktioner och ändlösa vandringar genom antikvariat, secondhandbutiker och loppmarknader gav resultat. Museets bibliotek fylldes av såväl de klassiska kulturhistoriska verken som de mest rara och udda särtrycken och småskrifterna.

Ängermarks intresse för naturhistoria fokuserades främst på ornitologin. Genom detta kom han under åren att visa särskild omsorg om museets afrikanska fågelsamling och samlingens skapare, zoologen Axel W Eriksson. Kort före sin pensionering 1989 utkom Ängermark med en tryckt katalog över hela den omfattande samlingen samt en kortare biografi över Erikssons liv. Detta arbete har varit av avgörande betydelse för att sprida kännedomen också internationellt om denna unika samling.

Ängermark var dock så mycket mer än bara antikvarien och kollegan. Han var den gode vännen som på ett alldeles särskilt sätt kunde förklara såväl de små som stora sammanhangen i den värld som kallas den antikvariska. Vandringarna i museets magasin och arkiv med Ängermark som berättare var mer lärorika än de flesta universitetskurser. Våra resor i det västgötska kulturlandskapet och samtalet den där sommarkvällen vid runstenen i Sparlösa finns på något sätt alltid med. Du sade ofta ”Nu skall jag tala som en far till dig” – och det gjorde Du. Saknaden är stor men minnet mycket ljust efter Dig Wille – vännen och den store humanisten!

 

Peter Johansson

Vänersborgs museum

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]